Davet Mesajı

 Değerli Bilim İnsanları,

Daha önce farklı ülke ve şehirlerde düzenlenen bu sene de 15.’si yapılacak olan Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi’nin hazırlıklarını yapmaktayız. Şimdiye kadar gerçekleştirilen kongrelerimiz uluslararası nitelikli olup katılımcı sayıları son üç kongrede aşağıdaki gibi olmuştur:  Yıl Yabancı Bilim İnsanları Türk Bilim İnsanı Toplam
 2020 (Haziran - Online)68 40  108
2020 (Kasım - Hibrit)  74 43 117
2021 (Ekim - Hibrit) 6048 108 15. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, daha önceki kongrelerde elde edilen birikimin geliştirilmesi ve bilginin daha geniş çevrelere ulaştırılması için Türkiye ve yurtdışında çeşitli kurumlarla iş birliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. 

Kongre, Covid-19 salgınının önemleri göz önünde bulundurularak, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek icra edilecektir. 


Dileyen bilim insanları sunumlarını uzaktan erişim imkânı veren çevrimiçi programlar (Zoom, Teams vb.) aracılığıyla gerçekleştirebilirler.


Kongreye, 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı çağrılmıştır. 


* Bildiri özet ve tam metinleri hakem sürecinden geçirildikten sonra ISBN’li olarak elektronik kitapta yayımlanacaktır. Özet metinler 1 Mayıs 2022’de yayımlanacaktır. 

* 15. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresine sadece sözel bildiri veya özel konulu çalıştay ile iştirak etmek mümkündür.

* Kongreye başvuracak bilim insanları, 300-450 kelimelik özet metinler (konu, amaç, yöntem, sonuç gibi bölümleri içerecek şekilde) hazırlamalıdır. Bu özetler, sunum dilinde hazırlanmış olmalıdır. Gerekli biçimsel şartları sağlamayanlar sekretarya tarafından yazara iade edilecektir. 

* Kongrede sunumlar; dil, edebiyat veya kültür ile ilgili bir içeriğe sahip olmalıdır.

* Kongrede sunumlar; Arapça, İngilizce veya Türkçe yapılabilir.

* Kongrede sunulmak üzere gönderilen tüm eserler hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul veya ret edilecektir. Kabul veya ret kararları Bilim ve Danışma Kurullarında görevli hakemlere aittir.


Kongreden sonra bildirilerini tam metin kitabında yayımlatmak isteyen bilim insanları, yazım kurallarına dikkat ederek hazırladıkları metinlerini 1 Temmuz 2022 tarihine kadar kongrenin iletişim kısmında belirtilen mail adresine göndermelidir. Gönderilen tüm metinler intihal programından ve hakem sürecinden geçirildikten sonra tam metin kitabında yayımlanacaktır. 


Kongrede farklı yayınların üretilmesi, paylaşılması, yeni iş birliklerinin ortaya çıkması, bilim insanlarının uluslararası ilişkiler kurması en büyük dileğimizdir. Bunun için sizleri bu bilgi şöleninde görmeyi umuyor; araştırmalarınızı, bilgilerinizi dinlemeyi arzuluyoruz.


Saygılarımızla…

 Davetli Konuşmacılar

 • Title

  Description

 • Title

  Description

 • Title

  Description

 Kongre TakvimiÖzetlerin son gönderim tarihi

01 Nisan 2022


Kongre programının yayımlanma tarihi

01 Mayıs 2022


Özet metin kitabının yayınlanması

01 Mayıs 2022


Tam metinlerin son gönderim tarihi

01 Temmuz 2022


Tam metin kitabının yayınlanması

15 Temmuz 2022


Kongrenin Başlaması

21 Mayıs 2022


Kongrenin Bitişi

23 Mayıs 2022


*** Kongrenin sosyal ve kültürel programı daha sonra açıklanacaktır.  Kongre Merkezi

 Grand Haliç Hotel İstanbul

 • Title

  Description

 • Title

  Description

 KONGRE MERKEZİ İLETİŞİM


Tel: +90 (0212) 252 69 80

E-mail: info@grandhalic.com

Adres: Refik Saydam Caddesi No:37 Şişhane-Beyoğlu/ İSTANBUL

 Geçmiş Kongreler

 •  Akşemseddin 3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

  12-16 Eylül 2018

  Çorum, Türkiye

 •  10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi

  23-25 Kasım 2018

  Hatay, Türkiye

 •  5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

  23-25 Mart 2019

  Antalya,Türkiye

 • 11. Sosyal Bilimler Sempozyumu

  28 Ekim - 01 Kasım 2019

  Antalya, Türkiye

 •  11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu

  28 Ekim - 01 Kasım 2019

  Antalya, Türkiye

 •  11. Spor Bilimleri Sempozyumu

  28 Ekim - 01 Kasım 2019

  Antalya, Türkiye

 • 11. Eğitim Bilimleri Sempozyumu

  28 Ekim - 01 Kasım 2019

  Antalya, Türkiy

 • 12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi

  5-7 Haziran 2020

  Online Konferans

 •  12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu

  5-7 Haziran 2020

  Online Konferans

 • 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi

  5-7 Haziran 2020

  Online Konferans

 • 12. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu

  5-7 Haziran 2020

  Online Konferans

 • 13. Eğitim Camiası Sempozyumu

  06-08 Kasım 2020

  İstanbul, Türkiye

 • 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi

  06-08 Kasım 2020

  İstanbul, Türkiye

 • 13.Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi

  06-08 Kasım 2020

  İstanbul, Türkiye

 • 1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi

  06-08 Kasım 2020

  İstanbul, Türkiye

 • 14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu

  29-30 Ekim 2021

  Antalya, Türkiye

 • 2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi

  29-30 Ekim 2021

  Antalya, Türkiye

 • 14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi

  29-30 Ekim 2021

  Antalya, Türkiye

 • 14. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi

  29-30 Ekim 2021

  Antalya, Türkiye

 İletişimTelefon

+90 555 031 5360


 E-mail

dekakkongre@gmail.comWeb sitesi

www.dekak.org